EM werkgroep pensioenakkoord
Er is begin 2020  besloten een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van de Pensioenraad, de Ondernemingsraad en HRD zoals ook bij voorgaande grote pensioenwijzigingen gedaan is.

De missie van de werkgroep is het behoud van een goede pensioenregeling die in lijn is met de visie van ons bedrijf op lange termijn werkrelaties:

 1. Bestaande pensioenafspraken en de daaruit volgende opgebouwde rechten van gepensioneerden, slapers en actieven zoveel mogelijk zeker stellen.
 2. Voorstellen doen voor een nieuwe of aangepaste regeling, die zoveel mogelijk in lijn is met de bestaande afspraken op gebied van pensioenopbouw en -resultaat en die bij voorkeur zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de betrokken partijen.

De taken van de werkgroep zijn als volgt omschreven:

 1. Suggesties doen met betrekking tot het opstarten en/of uitvoeren van lobby activiteiten die beogen de best mogelijke uitwerking van het pensioenakkoord te krijgen voor de deelnemers en het OFP.
 2. De gevolgen van het pensioenakkoord op de pensioenregeling en de financieringsafspraken in kaart brengen en verder uitwerken naarmate er meer detailinformatie beschikbaar zal zijn.
 3. Rekening houdend met de beoogde wetgeving, een voorstel met alternatieven ontwikkelen voor:
  a. de reeds opgebouwde pensioenrechten en uitkeringen.
  b. de pensioenregeling en toekomstige pensioenopbouw.
  Voor beiden worden ook de financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer meegenomen.
 4. Advies geven met betrekking tot communicatie aan alle deelnemers.

De samenstelling van de werkgroep is als volgt:

 EM:   OR:  PR:  deskundige leden:
 Deborah Pals (Voorzitter)  Toon Ahsmann (en PR)  Liesanne de Rijke  Hilda Pluckel
 Nicolien Westra  Dick van den Berge  Paul de Jonge  Ton van der Linden
 Diane Smits (Secretaris)  Kees van Doorn  Peter de Jong  Peter Huisman
   Arjan van Ettinger    
   Erik Koerts    
   Erskin van  Stekelenburg    

De werkgroep zal de ontwikkelingen rond het pensioenakkoord op de voet volgen.

Als de wet is aangenomen en de nieuwe regels zijn vertaald naar onze eigen regeling, kunnen we laten zien wat de nieuwe regels voor jou persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijke wijzigingen voor het EM OFP.