De Toegetreden Ondernemingen hebben het 'Protector' Bestuur gevraagd alle materialen met betrekking tot het crossborder pensioenfonds op de Protector website te mogen publiceren om op deze wijze het grootst mogelijke bereik voor alle belanghebbenden te verzekeren. 

Dossier studie crossborder pensioenfonds

De Toegetreden Ondernemingen wensen de deelnemers en pensioengerechtigden in kennis te stellen van de instemmingsaanvraag aan de Ondernemingsraad van ExxonMobil Nederland met betrekking tot het crossborder pensioenfonds.

Pensioenfonds Protector vanaf 1 september 2017 over naar cross-borderfonds ExxonMobil OFP

Middels de informatiebulletins en verschillende bijeenkomsten hebben wij u de laatste twee jaar regelmatig geïnformeerd over de status van de studie om Stichting Pensioenfonds Protector onder te brengen in het crossborder pensioenfonds ExxonMobil OFP in België. Eerder was er sprake om per 1 januari 2017 over te gaan naar ExxonMobil OFP. Helaas moest dit worden uitgesteld omdat er onduidelijkheid was over de administratieve verplichtingen waaraan het pensioenfonds moest voldoen. Recentelijk hebben we de laatste documenten ontvangen van het Belgisch Ministerie van Financiën waardoor de processen nu duidelijk zijn. Daarom hebben de Toegetreden Ondernemen en het bestuur besloten om met ingang van 1 september Pensioenfonds Protector over te dragen naar het cross-borderfonds ExxonMobil OFP. Meer hierover leest u in de brief die u binnenkort van ons ontvangt. Ook kunt u de brief terugvinden bij downloads onder beleid.

Presentatie Infosessie Crossborder Pensioenfonds jan-feb 2016

De Toegetreden Ondernemingen wensen de deelnemers en pensioengerechtigden in kennis te stellen van de instemmingsaanvraag aan de Ondernemingsraad van ExxonMobil Nederland met betrekking tot het crossborder pensioenfonds. Tijdens verschillende informatiesessies werd hiervoor aan de hand van een presentatie het voornemen om de uitvoering van de pensioenregeling onder te brengen bij het ExxonMobil OFP, het crossborder fonds in België, toegelicht.

In het licht hiervan, hebben de toegetreden ondernemingen tevens aan Protector gevraagd om met inachtneming van het advies van het Verantwoordingsorgaan op de voet van artikel 84 Pensioenwet af te wegen en te besluiten of de liquidatie van Protector, gevolgd door een collectieve waardeoverdracht aan het OFP, in het beste belang is van alle belanghebbenden bij Protector.

Hierbij vindt u tevens de vragen en antwoorden die het projectteam heeft ontvangen in het kader van dit project.