• Volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen voor de kandidaten van de Pensioenraad als vertegenwoordiger van de actieve deelnemers:
  1. Toon Ahsmann
  2. Deborah Pals
  3. Peter de Jong
  4. Frank van Dommele

Zijn aldus verkozen als vertegenwoordigers van de actieve deelnemers: Toon Ahsmann en Deborah Pals.

  • Volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen voor de kandidaten van de Pensioenraad als vertegenwoordiger van de gepensioneerde deelnemers:
  1. Paul de Jonge
  2. Liesanne de Rijke
  3. Hiltje Wansink
  4. Sjoerd de Vries

Zijn aldus verkozen als vertegenwoordigers van de gepensioneerde deelnemers: Paul de Jonge en Liesanne de Rijke.

De Pensioenraad dankt alle deelnemers die hun stem hebben uitgebracht! Er werden in totaal 2626 geldige stemmen ontvangen.