25
mei

AVG en pensioen

De AVG heeft nadrukkelijk geen gevolgen voor je pensioenregeling of voor de hoogte van het pensioen bij ExxonMobil OFP. De verordening gaat namelijk in het bijzonder over de bescherming van persoonsgegevens. Die worden vanaf nu nog beter beveiligd. Zo schrijft de AVG bijvoorbeeld voor dat wij (en andere organisaties) alleen om gegevens mogen vragen die we nodig hebben om ons werk te doen. Kortom, als we een vraag krijgen en een BSN nodig hebben om die vraag te beantwoorden, dan vragen we daar ook om. Zo niet, dan doen we dat ook niet. 

Meer rechten voor de burger

Dankzij de AVG krijg je er als burger ook een aantal rechten bij. Op die manier kun je makkelijker voor jezelf opkomen als het om privacy gaat. Een van de rechten die wordt aangescherpt, is het zogenaamde recht op vergetelheid. Op basis van dit recht was het al mogelijk om een organisatie te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. En als de AVG straks van toepassing is, mag je ook eisen dat dit gebeurt bij alle organisaties die jouw gegevens van die organisatie hebben gekregen.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer lezen over de AVG? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je weten hoe ExxonMobil OFP met de AVG omgaat? Lees dan ons privacy statement.