15
dec

De afgelopen maanden zijn er verkiezingen gehouden voor de twee vacatures namens de gepensioneerden in de Pensioenraad. In totaal waren er vier kandidaten op wie er gestemd kon worden: Paul Weijel, Ad van Gils, Paul de Jonge en Martin Ouëndag. We hebben 1.024 stembiljetten ontvangen en danken u daarvoor! Op basis van de meeste stemmen zijn Paul Weijel en Martin Ouëndag geselecteerd om plaats te nemen in de Pensioenraad namens de gepensioneerden.

Voor de twee vacatures namens de deelnemers hebben twee kandidaten zich verkiesbaar gesteld en zijn daarmee automatisch benoemd: Paul Mertens en Toon Ahsmann.