05
dec

Naar aanleiding van deze overgang zijn deze week de brieven verstuurd met het overzicht van je pensioenrechten bij Protector op 31 augustus 2017. Volgende week kun je nog een brief verwachten van het ExxonMobil OFP met je rechten in het crossborderfonds. Je zult zien dat de rechten gelijk zijn.

Indien je echter het toegestuurde overzicht vergelijkt met het eerder verstrekte Uniform Pensioenoverzicht (UPO), zal je volgende verschillen zien:

  • De opgebouwde rechten zijn nu hoger dan de opgebouwde rechten die staan op het UPO van datum 1 januari 2017 omdat er 8 maanden langer is opgebouwd. Dit getal is enkel van belang ingeval van uitdiensttreding.
  • Het partnerpensioen op het overzicht is ook berekend per 31 augustus 2017. Op het UPO staat het partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering wat berekend wordt alsof er doorgewerkt wordt tot 68 jaar. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat het partnerpensioen bij overlijden na pensionering, ook dit is berekend met de aanname dat er doorgewerkt wordt tot 68 jaar. De bedragen voor partnerpensioen op het UPO en Mijnpensioenoverzicht zijn dus hoger dan het opgebouwde partnerpensioen op het verstuurde overzicht. Dit wil zeggen dat ingeval van onverhoopt overlijden tijdens actieve dienst, dit hogere getal effectief voor de partner van toepassing is

Alle communicaties van het pensioenfonds zullen vanaf nu plaats vinden door het ExxonMobil OFP en de website zal worden aangepast aan de huisstijl van het ExxonMobil OFP.