Voor alle vragen over je pensioenregeling kun je bellen met 013 462 2356, het Pensioen­spreekuur bezoeken of stuur een bericht via het contactformulier.

UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat overzicht ontvang je eens in de 5 jaar. Op het UPO zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd tot en met het voorgaande jaar.

Op dit moment is er geen specifieke informatie voor gepensioneerden of oud-medewerkers waarvoor moet worden ingelogd op de website.

Nee. Je vindt het verevende pensioen niet terug op je pensioenoverzicht. Het pensioen voor jouw ex-partner is van je pensioen afgehaald, als het pensioenfonds jou daarover een bericht heeft gestuurd. Je vindt het pensioen voor je ex-partner ook niet terug op je pensioenoverzicht.

Als jouw persoonlijke gegevens niet correct zijn, stuur dan een e-mail met de juiste gegevens naar exxonmobilofp@achmea.nl

Als je opgebouwde ouderdomspensioen lager is dan € 474,11 (in 2018) is het mogelijk om je pensioen af te kopen. Neem dan gerust contact met ons op.

Je kunt jouw pensioenrechten op zijn vroegst op 57 jaar inlaten gaan. Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar het pensioenfonds.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. In beide gevallen heeft je partner bij je overlijden recht op partnerpensioen. Als je ongehuwd samenwoont, komt je partner na je overlijden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor partnerpensioen. De randvoorwaarden lees je op deze website. Het is belangrijk dat je partner bij ons bekend is. Meld de partner waarmee je samenwoont aan bij ons.

Als je binnen Nederland verhuist hoeft je dit niet aan pensioenfonds ExxonMobil OFP door te geven. Dat krijgen wij door via de Basis Registratie Administratie (BRP).

Moeten wij een ander correspondentieadres gebruiken? Geef dat dan wel aan ons door.

Ga je in het buitenland wonen? Of woon je al in het buitenland en verhuis je daar naar een ander adres? Geef dan je nieuwe buitenlandse adres aan ons door aangezien deze gegevens niet in het de BRP staan.

Als je komt te overlijden, ontvangt je partner een partnerpensioen van pensioenfonds ExxonMobil OFP. 

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar pensioenfonds ExxonMobil OFP op de hoogte stellen van de scheiding. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Je pensioen gaat in op je 68e. Maar je kunt ervoor kiezen om het eerder (op zijn vroegst op je 57e) in te laten gaan.

Bij ExxonMobil OFP ga je standaard met pensioen als je 68 jaar wordt. Een half jaar voordat je 68 wordt krijg je van pensioenfonds ExxonMobil OFP een brief over het aanvragen van je pensioen. Ook als je je pensioen gelijk met je AOW-leeftijd wilt laten ingaan, krijg je een brief. Hierin staat precies wat je moet doen. En welke mogelijkheden er zijn om je pensioen aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren.  Als je eerder met pensioen wil gaan dan dien je dit uiterlijk 3 maanden voor de gewenste datum schriftelijk aan het pensioenfonds door te geven.

Je kunt je opgebouwd ouderdomspensioen  nog steeds overdragen naar je nieuwe pensioenfonds. Wel moet jouw nieuwe pensioenfonds hier ook aan mee willen werken. Je kunt de waardeoverdracht aanvragen bij je nieuwe pensioenfonds. 

Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.

ExxonMobil OFP kent een aantal organen: de Raad van Bestuur, de Pensioenraad, de Algemene Vergadering en de beleggingscommissie. Klik hier om onze samenstelling te bekijken.