25
apr
2020

Financiele situatie: bijstorting Bijdragende Ondernemingen

Zoals uitgebreid in het nieuws is geweest, zijn de beurzen sterk gedaald en zeer volatiel ten gevolge van de coronacrisis.

Lees meer
27
feb
2020

EM Werkgroep pensioenakkoord opgericht

Vooruitlopend op de verwachte veranderingen naar aanleiding van het pensioenakkoord is besloten een ExxonMobil werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van de Pensioenraad, de Ondernemingsraad en HR.

Lees meer
28
jun
2019

Pensioenakkoord in hoofdlijnen

Na jaren van gesprekken en onderhandelingen is er begin juni 2019 een pensioenakkoord gesloten tussen kabinet, werkgevers en werknemers.

Lees meer
25
mei
2018

Strenger toezicht op privacy vanaf 25 mei

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die dag is de privacywetgeving in de hele EU hetzelfde. Dankzij de AVG wordt de privacywetgeving  in Nederland en Europa flink aangescherpt. Deze aanscherping heeft gevolgen voor iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt. Ook voor ons. Het betekent in het bijzonder dat we vanaf nu nog zorgvuldiger met persoonsgegevens moeten omgaan.

Lees meer