Iedereen die een pensioen opbouwt bij pensioenfonds ExxonMobil OFP kan inloggen op de website. Als je al een pensioen ontvangt van pensioenfonds ExxonMobil OFP of niet meer deelneemt aan de pensioenregeling hoef je niet in te loggen. Controleer je BSN en DigiD inlogcodes. Krijg je de melding dat je BSN niet bekend is? Neem dan contact op.

Voor alle vragen over je pensioenregeling kun je bellen met 013 462 2356, het Pensioen­spreekuur bezoeken of stuur een bericht via het contactformulier.

UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat overzicht ontvang je jaarlijks. Op het UPO zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij je werkgever tot en met het voorgaande jaar. Wil je weten hoe hoog je te bereiken pensioen is, kijk dan op je UPO of mijnpensioenoverzicht.nl.

Op dit moment is er geen specifieke informatie voor gepensioneerden of oud-medewerkers waarvoor moet worden ingelogd op de website.

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Dat doe je niet over je hele brutoloon, omdat we rekening houden met de AOW die je later ontvangt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. In 2020  bedraagt deze franchise € 14.322. Over het brutoloon (tot maximaal € 110.111) min de franchise bouw je jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

ExxonMobil betaalt de gehele pensioenpremie. Je bent zelf dus geen premie verschuldigd. Het premiepercentage kan worden aangepast als de ondernemingsraad en de directie dat in het jaarlijkse arbeidsvoorwaardenoverleg besluiten.

Je bouwt pensioen op vanaf de eerste dag dat je in dienst bent. Je moet dan wel 21 jaar of ouder zijn.

Als je stopt met werken bij ExxonMobil dan stopt je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft van jou. Je kunt zelf bepalen wat je met dit pensioen wilt doen. Je hebt diverse keuzes. Je laat je pensioen gewoon bij ons staan. Dan krijg je op je 68e pensioen van ons een pensioenuitkering. Een andere mogelijkheid is dat je je pensioen meeneemt naar het nieuwe pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. In beide gevallen heeft je partner bij je overlijden recht op partnerpensioen. Als je ongehuwd samenwoont, komt je partner na je overlijden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor partnerpensioen. De randvoorwaarden lees je op deze website. Het is belangrijk dat je partner bij ons bekend is. Meld de partner waarmee je samenwoont aan bij ons.

Als je binnen Nederland verhuist hoeft je dit niet aan pensioenfonds ExxonMobil OFP door te geven. Dat krijgen wij door via de Basis Registratie Administratie (BRP).

Moeten wij een ander correspondentieadres gebruiken? Geef dat dan wel aan ons door.

Ga je in het buitenland wonen? Of woon je al in het buitenland en verhuis je daar naar een ander adres? Geef dan je nieuwe buitenlandse adres aan ons door aangezien deze gegevens niet in het de BRP staan.

Als je komt te overlijden, ontvangt je partner een partnerpensioen van pensioenfonds ExxonMobil OFP. 

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar pensioenfonds ExxonMobil OFP op de hoogte stellen van de scheiding. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Bij Pensioenfonds ExxonMobil OFP ga je standaard met pensioen als je 68 jaar wordt. Een half jaar voordat je 68 wordt krijg je van Pensioenfonds ExxonMobil OFP een brief over het aanvragen van je pensioen. Ook als je je pensioen gelijk met je AOW-leeftijd wilt laten ingaan, krijg je een brief. Hierin staat precies wat je moet doen. En welke mogelijkheden er zijn om je pensioen aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren. Als je eerder met pensioen wil gaan dan geef je dit uiterlijk 6 maanden voor de laatste werkdag schriftelijk door aan je supervisor.

Je pensioen gaat in op je 68e. Maar je kunt ervoor kiezen om het eerder (op zijn vroegst op je 57e) in te laten gaan.

ExxonMobil OFP kent een aantal organen: de Raad van Bestuur, de Pensioenraad, de Algemene Vergadering en de beleggingscommissie. Klik hier om onze samenstelling te bekijken.

Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.