Proces en tijdslijn

  • Begin februari zal de oproep tot kandidaatstelling verzonden worden aan alle actieve deelnemers en gepensioneerden.
  • 8 maart sluit de kandidaatstellingstermijn, waarna de Verkiezingscommissie in de tweede helft van maart gesprekken zal voeren met alle aangemelde potentíële kandidaten over de geschiktheids-eisen.
  • Afhankelijk van het aantal kandidaten zullen er vervolgens verkiezingen uitgeschreven worden.
  • De kandidaten kunnen zich op deze website voorstellen.
  • Begin april zullen de ‘stembiljetten’ naar de stemgerechtigden gestuurd worden tot 24 april.
  • Daarna zullen de stemmen geteld worden door het Stembureau.
  • Begin mei zal de uitslag van de verkiezingen bekend worden gemaakt.
  • Hierna zal voor de nieuw gekozenen de inwerk- en trainingstijd starten.