Proces en tijdslijn
In september is de oproep tot kandidaatstelling verzonden naar alle actieve en gepensioneerde deelnemers. In oktober sloot de kandidaatstellingstermijn, waarna de Verkiezingscommissie gesprekken heeft gevoerd met alle aangemelde kandidaten over de geschiktheidseisen.
Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld voor de 2 beschikbare zetels voor actieve deelnemers. En idem hebben zich 4 kandidaten aangemeld voor de 2 beschikbare zetels voor gepensioneerde deelnemers.

De Verkiezingscommissie is verheugd dat meer dan voldoende en geschikte kandidaten zich hebben aangemeld. Tevens is de wens voor diversiteit naar geslacht en leeftijd uitgekomen. Er valt dus echt wat te kiezen!

Hoe verloopt het verkiezingstraject nu verder?

  • Vanaf 1 oktober zullen alle kandidaten zich voorstellen op deze pensioenwebsite, te vinden op de website
  • Eind november worden de stembiljetten, met vermelding van de details van de kandidaten, naar de kiesgerechtigden verstuurd.
  • Iedere deelnemer kan zijn stem uitbrengen voor 9 december 2020.
  • De stemmen zullen geteld worden door het Stembureau dat is samengesteld door 3 leden genomineerd door de OR en 3 leden genomineerd door de VGEM.
  • De Pensioenraad zal midden december de uitslag bekend maken.
  • De maanden januari t/m mei zullen door de gekozenen gebruikt worden voor training en inwerken. In juni 2020 treden de nieuw gekozenen formeel aan. Op deze website kunt u de voortgang volgen.