De Wet toekomst pensioenen is behandeld in de Tweede Kamer
De geplande ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen is met een half jaar opgeschoven naar 1 juli 2023. De uiterlijke datum waarop de nieuwe pensioenregeling ingevoerd moet zijn, blijft staan op 1 januari 2027.

De Tweede Kamer heeft in december ingestemd met het wetsvoorstel. In januari zal het voorstel bij de Eerste Kamer worden ingediend. Als de Eerste Kamer ingestemd heeft met het voorstel gaan de nieuwe regels in. Naar verwachting is dit op 1 juli 2023. Het pensioenfonds heeft samen met de sociale partners vervolgens tot 1 januari 2027 de tijd om alle aanpassingen door te voeren.

Op dit moment verandert er nog niets voor je
De afspraken worden eerst vastgelegd in een wet. Na definitieve wetgeving stellen de sociale partners een nieuwe pensioenregeling op. Zij worden hierover geadviseerd door de werkgroep. Zij bekijken wat de precieze gevolgen zijn voor onze deelnemers. En ze maken afspraken over hoe ze het Pensioenakkoord toepassen. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor jouw pensioen en de uitvoering, informeren wij je daar uiteraard over.