Waar staan we met de Wtp?
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 22 december 2022 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met het voorstel zodat de nieuwe regels ingaan op 1 juli 2023. Het pensioenfonds heeft samen met de sociale partners vervolgens tot 1 januari 2028 de tijd om alle aanpassingen door te voeren. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op dit moment verandert er nog niets voor je
De afspraken worden eerst vastgelegd in een wet. Na definitieve wetgeving stellen de sociale partners een nieuwe pensioenregeling op. Zij worden hierover geadviseerd door de werkgroep. Zij bekijken wat de precieze gevolgen zijn voor onze deelnemers. En ze maken afspraken over hoe ze het Pensioenakkoord toepassen. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor jouw pensioen en de uitvoering, informeren wij je daar uiteraard over.