De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) is volop in het nieuws. De pensioenregelingen gaan veranderen. Dit geldt voor als je nog pensioen opbouwt. Heb je in het verleden pensioen bij ons opgebouwd of ben je gepensioneerd? Dan verandert er niets.

Omdat EM OFP in België gevestigd is, biedt de Wtp geen mogelijkheid om de al opgebouwde pensioenaanspraken collectief om te zetten naar een nieuwe premieregeling. Daarom blijven deze aanspraken op het moment van transitie naar een premieregeling in de huidige regeling achter met de huidige afspraken.

Dit betekent dat er voor gepensioneerden en gewezen deelnemers niets verandert.

Voor actieve deelnemers verandert er ook niets aan het pensioen dat al is opgebouwd. Het pensioen dat in de toekomst wordt opgebouwd, komt echter in de nieuwe premieregeling. Actieve deelnemers hebben dan een deel van hun pensioenopbouw in de oude en een deel in de nieuwe regeling. Op het moment van pensionering wordt er uit beide regelingen pensioen uitgekeerd.

Op deze pagina gebruiken we verschillende termen en begrippen. Bekijk voor een uitleg hiervan de begrippenlijst. Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Kijk dan bij Veelgestelde vragen.