25
apr
2020

Financiele situatie: bijstorting Bijdragende Ondernemingen

Zoals uitgebreid in het nieuws is geweest, zijn de beurzen sterk gedaald en zeer volatiel ten gevolge van de coronacrisis. Hierdoor is niet alleen onze aandelenportefeuille in waarde gedaald maar ook de bedrijfsobligaties en de obligaties van Europese overheden fluctueren sterk. De rente is ten opzichte van jaareinde nog meer gedaald wat tot gevolg heeft dat de verplichtingen van het fonds verder gestegen zijn.

Dit alles heeft op 31 maart tot een tekort geleid voor het Nederlands Afzonderlijk Vermogen van het fonds van circa 250 MEUR.  De teruggave van 100 MEUR m.b.t. het laatste kwartaal 2019 en de bijdrage van 250 MEUR over het eerste kwartaal 2020 zullen op hetzelfde moment plaatsvinden, wat zal resulteren in een netto bijdrage van 150 MEUR. Volgens de afspraken met de Nederlandse Bijdragende Ondernemingen zal dit tekort vóór het einde van het tweede kwartaal worden aangevuld. Hiermee zullen de verplichtingen weer volledig gedekt zijn inclusief een buffer van 20%.