20
sep
2020

Verkiezingen Pensioenraad staan voor de deur

De Pensioenraad ziet te allen tijde toe op een evenwichtige belangenafweging in het kader van het specifieke belang van het Nederlandse afzonderlijke vermogen en het algemeen belang van het crossborder ExxonMobil OFP. 

Aangezien de leden van de huidige Pensioenraad per 1 juni 2017 zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar, dienen er verkiezingen te worden georganiseerd, zodat de nieuwe verkozen leden kunnen worden opgeleid en ingewerkt vanaf januari 2021 om per 1 juni 2021 in functie te zijn.

Het is belangrijk dat de Pensioenraad deskundig en divers wordt samengesteld.  Met alle ontwikkelingen rond het Nederlands Pensioenakkoord is het met name van belang dat deelnemers goed vertegenwoordigd zijn.

 

Je zal binnenkort dan ook uitgenodigd worden om je kandidaat te stellen.