Tot en met 24 april kon je stemmen op de kandidaten voor de Pensioenraad. Er waren maar liefst zes kandidaten voor de vertegenwoordiging van de actieven en drie kandidaten voor de vertegenwoordiging van de gepensioneerden.

De volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen voor de kandidaten van de actieven is:

  1. Frank van Dommele
  2. Vincent Brouérius van Nidek
  3. Edwin Veer
  4. Swen Meijer
  5. Stephan van Duijvenbode
  6. Leon van Elzelingen

Bij de actieven is daarmee zittend Pensioenraadslid Frank van Dommele herkozen en is Vincent Brouérius van Nidek gekozen om de vacante positie in de Pensioenraad in te vullen.

                    Frank van Dommele

 

             Vincent Brouérius van Nidek

De volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen voor de kandidaten van de gepensioneerden is:

  1. Liesanne de Rijke
  2. Sjoerd de Vries
  3. Peter de Jong

Bij de gepensioneerden is daarmee zittend Pensioenraadslid Liesanne de Rijke herkozen en is Sjoerd de Vries gekozen om volgend jaar Paul de Jonge op te volgen. 

                      Liesanne de Rijke

 

                         Sjoerd de Vries

De kandidaten die niet verkozen zijn, blijven beschikbaar voor het geval er tijdens de zittingsperiode onverwachts een vacature ontstaat.

We bedanken jullie voor het uitbrengen van je stem en wensen de nieuwe Pensioenraadleden veel succes in hun nieuwe rol.