Je werkt niet meer voor ons. Misschien heb je nu een nieuwe baan en bouw je pensioen op bij een ander pensioenfonds. Dan kun je je pensioen ‘meenemen’ naar dat andere fonds. Dat meenemen, heet waardeoverdracht.

Eerst goed bekijken

Waardeoverdracht kun je vergelijken met twee spaarrekeningen, waarvan je er een opheft en het saldo overmaakt naar de andere spaarrekening. Net als bij een spaarrekening kunnen er dingen net even anders zijn. Het rentepercentage bijvoorbeeld. Bij pensioenfondsen is het net zo, maar dan nog wat ingewikkelder omdat pensioenregelingen inhoudelijk van elkaar kunnen verschillen. Je kunt voor waardeoverdracht kiezen maar het is niet verplicht. Of het verstandig is hangt onder andere af van de kwaliteit van de pensioenregeling en de mate waarin een pensioenfonds financieel gezond is. Om een goede afweging te kunnen maken, is het daarom verstandig naar deze zaken te kijken én eerst een offerte op te vragen bij het nieuwe pensioenfonds. Over dit onderwerp vind je duidelijke informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Informeer bij het nieuwe pensioenfonds of ze een formulier hebben waarmee je waardeoverdracht kunt aanvragen.