Voordat je met pensioen gaat, kun je een aantal keuzes maken. Eerder stoppen met werken, uw nabestaandenpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen of de eerste jaren een hogere pensioenuitkering ontvangen en de jaren daarna een lagere. Je ontvangt enkele maanden voordat je reglementaire pensioenleeftijd ingaat, een brief van het pensioenfonds waarna je jouw pensioenkeuzes kunt doorgeven. Komt je pensionering in zicht en wil je meer informatie over jouw keuzes? Neem contact op met het pensioenfonds. Let op, we raden aan om op tijd te beginnen met nadenken over je keuzes. Als je bijvoorbeeld gebruik wil maken van de mogelijkheid om je pensioen te vervroegen, dan dien je het pensioenfonds hier uiterlijk drie maanden voor de gewenste ingangsdatum van het ouderdomspensioen schriftelijk van op de hoogte te brengen.