Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen nadat je uit dienst bent gegaan, heeft dat geen gevolgen voor het ouderdomspensioen dat je bij het ExxonMobil OFP hebt opgebouwd.

Partnerpensioen

Jouw partner wordt wel de begunstigde van het partnerpensioen. Dit betekent dat hij of zij partnerpensioen ontvangt indien je onverhoopt komt te overlijden. 

Als je in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je niets door te geven aan het pensioenfonds. Trouw of woon je in het buitenland? Dan moet je het wel doorgeven. Ook als je gaat samenwonen willen wij dit graag weten.