Uiteraard gaat Protector zorgvuldig om met de ingelegde pensioenpremies. Om het pensioenkapitaal te laten groeien, wordt het op een verantwoorde manier belegd. Hierbij schakelt het bestuur beleggingsdeskundigen in die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Beleggingsbeleid

De Toegetreden Ondernemingen staan garant voor de aanvulling van eventuele tekorten beneden een minimale dekkingsgraad van 125%.

Protector maakt gebruik van verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. Het pensioenvermogen wordt belegd op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Dit alles met één doel: de uitbetaling van pensioenen nu én in de toekomst veilig te stellen. Daarnaast staan de Toegetreden Ondernemingen garant voor de aanvulling van eventuele tekorten beneden een minimale dekkingsgraad van 125%, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan ten gevolge van negatieve ontwikkelingen op de beurzen.

Andersom geldt ook dat als er overschotten zijn op jaareinde boven 125%, het bestuur die aan de Toegetreden Ondernemingen ter beschikking stelt.