De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Op basis van de dekkingsgraad besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd, of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus. 

Financiële situatie

Hoe financieel gezond ons fonds is, kun je in één oogopslag zien aan de dekkingsgraad.

In de onderstaande grafiek ziet u het verloop van de dekkingsgraad in 2016. Een dekkings­graad onder de rode lijn betekent dat we een reservetekort hebben. Een dekkings­graad boven de rode lijn betekent dat onze dekkingsgraad voldoet aan de eisen die De Nederlandsche Bank stelt. Dan zijn er volgens de systematiek van DNB voldoende buffers om tegenvallers op te kunnen vangen. 

  • De zwarte lijn is de beleidsdekkingsgraad. Deze is berekend op basis van het 12-maands gemiddelde van de officiële dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over toeslag­verlening. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad tot het moment van de besluitvorming in acht genomen. 

  • De lichtblauwe lijn is de marktwaarde dekkingsgraad. Deze is berekend op basis van de huidige rentestand. Dit is de reële situatie, de bovenstaande dekkingsgraden rekenen met vastgestelde rentetarieven door De Nederlansche Bank. De rente staat nu laag, daarom is de marktwaarde dekkingsgraad ook een stuk lager. Deze dekkingsgraad geeft een goed beeld van het financieel klimaat waar we ons in bevinden.