De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke € die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één € in kas. Op basis van de dekkingsgraad besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd, of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus. 

Financiële situatie

Hoe financieel gezond ons fonds is, kun je in één oogopslag zien aan de dekkingsgraad.

 

Bedragen x € 1000 31-12-2022 31-12-2021  31-12-2020 31-12-2019  31-12-2018
Dekkingsgraad (%) NL basis 121,1 122,5 127,0 129,0 123
Dekkingsgraad (%) BE basis 101,3 101,3 101,2 103,0 100,6

 

De dekkingsgraad

In het financieringsplan staan de afspraken beschreven die het fonds heeft gemaakt met ENED, EMCHO en EMFS ("de Bijdragende Ondernemingen") over hoe om te gaan met overschotten en tekorten. Aan het einde van het kwartaal moet de actuele dekkingsgraad ten minste 100% zijn. De dekkingsgraad wordt voor een OFP anders berekend dan voor een pensioenfonds in Nederland. De dekkingsgraad wordt berekend door de activa te delen door de verplichtingen plus de buffer en een solvabiliteitsmarge. Voor Nederlandse pensioenfondsen is de gewoonte de activa te delen door de verplichtingen zonder buffer.