Het ExxonMobil OFP maakt uw pensioen maandelijks uiterlijk de 25ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.