De hoogte van het pensioen is afhankelijk van het moment van overlijden van uw partner. Wanneer uw partner is overleden tijdens het dienstverband met een van de aangesloten ondernemingen, dan keert het pensioenfonds een uitkering uit. Mogelijk was uw partner namelijk maar kort in dienst en kon hij of zij nog maar weinig nabestaandenpensioen hebben opgebouwd. Was uw partner niet meer in dienst, of al gepensioneerd, dan wordt het nabestaandenpensioen uitgekeerd dat tijdens het dienstverband is opgebouwd. U ontvangt deze uitkering levenslang.