Als u overlijdt is er in veel gevallen een uitkering geregeld voor uw partner. Dat noemen we partnerpensioen.

Hoe zit dat?

Als u overlijdt krijgt uw partner mogelijk levenslang elke maand een uitkering. Of uw partner recht heeft op partnerpensioen en hoe hoog het partnerpensioen in dat geval is, vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wie heeft recht op partnerpensioen?

Partnerpensioen wordt uitgekeerd aan degenen die op uw pensioendatum bekend stond als uw partner. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als hij of zij op het moment dat u met pensioen ging ook al uw partner was.

Als u in Nederland woont en komt te overlijden, wordt het ExxonMobil OFP daarvan automatisch geïnformeerd via de Basis Registratie Persoonsgegevens. Als u in het buitenland woont bij uw overlijden, moet het overlijden gemeld worden en een overlijdensakte worden opgestuurd naar het Pensioenfonds.

Nieuwe partner

Als u na uw pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets aan uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Uw partner krijgt geen recht op partnerpensioen. Dus u hoeft uw partner ook niet bij het pensioenfonds aan te melden.