Als u komt te overlijden, is er via het pensioenfonds een en ander geregeld voor de achterblijvende partner en eventuele minderjarige kinderen.

Partnerpensioen voor de partner

De achterblijvende partner ontvangt (als er sprake is van huwelijk, geregistreerd partnerschap, of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst dat al voor de pensioendatum is ingegaan) een levenslange pensioenuitkering van het pensioenfonds. Voorwaarde is dat u op de pensioendatum niet de keuze hebt gemaakt om het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen.

Uw kinderen krijgen wezenpensioen

Ook voor uw eventuele kinderen is er een uitkering geregeld mocht u onverhoopt komen te overlijden. Dit wordt wezenpensioen genoemd. Uw kinderen ontvangen een maandelijkse uitkering zolang zij:

  • jonger zijn dan 21 jaar
  • nog studeren totdat ze 27 jaar zijn
  • arbeidsongeschikt zijn

De hoogte van het wezenpensioen per kind bedraagt 0,263% van de pensioengrondslag rekening houdend met  het opgebouwde wezenpensioen. De wezenuitkering stopt uiterlijk op het moment dat het kind 27 jaar wordt. Als uw partner voor die tijd ook overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld.  De wezen hebben gezamenlijk maximaal recht op 3,5 maal het enkele wezenpensioen.  Als u meer dan 3 kinderen hebt, wordt het totale wezenpensioen dus verdeeld.

Zie UPO voor hoogte van de bedragen

De hoogte van het partner- en wezenpensioen vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat moeten uw nabestaanden doen?

Als u overlijdt, neemt Pensioenfonds ExxonMobil OFP meestal zelf contact op met uw partner en/of kinderen. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Geef dat dan altijd door aan het pensioenfonds.