Als uw bankrekeningnummer verandert, is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte brengt. Hoe? U moet dit schriftelijk doorgeven onder vermelding van uw naam, deelnemersnummer, burgerservicenummer en de naam van het pensioenfonds. Wij raden u aan het oude rekeningnummer pas op te heffen als uw pensioen voor de eerste keer op het nieuwe rekeningnummer is overgemaakt. Dan weet u zeker dat de wijziging door ons correct is verwerkt.

Postadres

Stichting Pensioenfonds "Protector"
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Postbus 90170, THA 07/045
5000 LM Tilburg