Word je volledig arbeidsongeschikt? Dan is er vanuit het pensioenfonds het een en ander geregeld. Bij Pensioenfonds ExxonMobil OFP kom je in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en gaat je pensioenopbouw door.

Voortzetting pensioenopbouw

Ook als je volledig arbeidsongeschikt wordt, bouw je toch levenslang ouderdomspensioen op tot een pensioengevend salaris van € 137.800 (2024), tenzij je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door een herkeuring. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Daarnaast kom je in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. De voorwaarde is wel dat je jouw WAO- of WIA-uitkering afstaat aan het fonds. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit kan in de loop van tijd variëren. Ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan ontvang je een arbeidsongeschiktheidspensioen van 80% van jouw jaarsalaris inclusief ploegentoeslag.

Daarnaast geldt het volgende:

  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op het moment dat je 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent verklaard, zonder uitzicht op herstel, en in aanmerking komt voor een WAO- of WIA-uitkering;
  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat pas in als het dienstverband is beëindigd, en wordt uitbetaald tot de eerste dag van de maand volgend op je AOW gerechtigde leeftijd of uiterlijk wanneer je 68 jaar wordt.