Voordat je met pensioen gaat, kun je een aantal belangrijke keuzes maken. Deze keuzes lichten we op deze pagina toe.

We kunnen ons voorstellen dat je met vragen blijft zitten, ook als je de informatie op de website hebt bekeken. Dan kun je ons altijd bellen of mailen of een afspraak maken voor het Pensioen Spreekuur. Daarnaast kun je terecht in de pensioenplanner van Op Koers.

Met pensioen gaan

Als je wilt weten of je straks genoeg pensioen krijgt, kun je dat onderzoeken in Op Koers. Deze tool helpt je bij het maken van een inschatting van je totale pensioeninkomen na pensioneren.

Krijg je straks genoeg pensioen?

Als je wilt weten of je straks genoeg pensioen krijgt, kun je dat onderzoeken in Op Koers. Deze tool helpt je bij het maken van een inschatting van je totale pensioeninkomen na pensioneren. Als blijkt dat je straks te weinig pensioen hebt, geeft Op Koers je ook inzicht hoe je je pensioensituatie kunt verbeteren.

Let op, begin 2024 zullen de berekeningen om jouw pensioen vast te stellen, gaan veranderen. Overweeg je om na januari 2024 met pensioen te gaan, lees dan ook de paragraaf onder aan deze pagina door.

Deeltijdpensioen of deeltijdwerken

Wil je nog niet volledig stoppen met werken? Dan zijn er twee opties. Deeltijdwerken en deeltijdpensioen.

Deeltijdwerken

Minder uren per week werken heeft invloed op je pensioenopbouw. De jaarlijkse pensioenopbouw zal hierdoor lager zijn. De impact hiervan kan je simuleren via Op Koers.

Deeltijdpensioen

Als je kiest voor deeltijdpensioen kies je ook hoeveel pensioen je alvast in wilt laten gaan. Wanneer je voor deeltijdpensioen kiest, moet je minstens 50% blijven werken. Voor het shiftpersoneel geldt een minimum deeltijdpercentage van 80%. Deeltijdpensioen is mogelijk vanaf je 55ste jaar, voorafgaand aan volledige pensionering, voor een periode van maximaal 2 jaar.

Om met deeltijdpensioen te kunnen gaan, heb je schriftelijke toestemming nodig van ExxonMobil. Als je eenmaal voor een bepaalde deeltijdpensioenuitkering hebt gekozen, dan kun je die later niet meer veranderen. Stoppen met deeltijdpensioen en overgaan naar een volledig pensioen is wel op ieder moment mogelijk.

Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van deeltijdpensioen in de pensioenplanner (* zie onderaan)
  • Bespreek je wensen ruim van tevoren met je leidinggevende
  • Neem 6 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van het deeltijdpensioen contact op met je leidinggevende. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie. Als je akkoord gaat, regelen we het deeltijdpensioen.

 

Kies je pensioenleeftijd

In principe gaat je pensioenuitkering in als je 68 jaar wordt. Je hebt echter de keuze om je pensioen eerder in te laten gaan. Je kunt op zijn vroegst vanaf je 57ee met pensioen. Op zijn laatst op je AOW leeftijd. De leeftijd waarop je met pensioen gaat, heeft invloed op de hoogte van je pensioenuitkering. Eerder stoppen met werken betekent immers korter pensioen opbouwen en langer pensioen uitkeren. In de pensioenplanner kun je de gevolgen van je pensioenleeftijdskeuze berekenen.

Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van je pensioen leeftijdskeuze in de pensioenplanner (*zie onderaan)
  • Bespreek je wensen ruim van tevoren met je leidinggevende
  • Stuur 6 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van het pensioen een bericht aan je leidinggevende. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie. Als je akkoord gaat, regelen we het!

 

 Partnerpensioen en ouderdomspensioen uitruilen

Naast pensioen voor jezelf (ouderdomspensioen) bouwt iedereen bij Pensioenfonds ExxonMobil OFP ook een nabestaandenpensioen op. Nabestaandenpensioen is de uitkering voor je (eventuele) partner als je overlijdt. Voordat je met pensioen gaat, heb je de keuze om de twee ‘potjes’ ouderdomspensioen en partnerpensioen (gedeeltelijk) voor elkaar in te wisselen. Meer partnerpensioen regelen kan dus. Dat gaat dan wel ten koste van een stukje ouderdomspensioen. Andersom kan ook: minder partnerpensioen en meer pensioen voor jezelf. Bij dat laatste is wel toestemming nodig van je partner. Heb je geen partner bij pensioneren? Dan kun je het nabestaandenpensioen dat je hebt opgebouwd omzetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. In de pensioenplanner kun je de effecten berekenen van het uitruilen van ouderdoms- en partnerpensioen.

Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van het uitruilen van ouderdoms- en partnerpensioen in de pensioenplanner. Houd er rekening mee of je partner zelf ook een eigen pensioen heeft opgebouwd. En denk ook aan de gevolgen voor je partner als jij vroegtijdig komt te overlijden. (*zie onderaan)
  • Neem 3 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van je pensioen contact op met het pensioenfonds om je keuzes door te geven. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie. Als je akkoord gaat, regelen we het.

 

Eerst een hoger, daarna een lager pensioen

De laatste keuze die je voor je pensioneren kan maken, heeft te maken met de verdeling van je pensioen door de jaren heen. Onder de huidige regeling is je pensioenuitkering in principe constant. Elke maand is je pensioenuitkering even hoog. Maar niet voor iedereen is dat ideaal. Wat bijvoorbeeld als je de eerste jaren na pensioneren wilt reizen of grotere uitgaven verwacht? Dan heb je wat meer inkomen nodig dan de jaren daarna? Of als je de hypotheek op je huis de eerste jaren nog moet aflossen en daarna niet meer? Voor dat soort gevallen kun je gebruik maken van het ‘hoog-laag-pensioen’. Je kiest dan voor de eerste 5 of 10 jaar na pensioneren een hogere pensioenuitkering. En voor de jaren daarna voor een pensioenuitkering die lager ligt. Er gelden voorwaarden voor de mate waarin de hoge en de lage pensioenuitkering uiteen mogen lopen. Bekijk en bereken de mogelijkheden in de pensioenplanner!

Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van het ‘hoog-laag-pensioen’ in de pensioenplanner (*zie onderaan)
  • Neem 3 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van je pensioen contact met ons op om je keuzes door te geven. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie. Als je akkoord gaat, regelen we het. 

 

Ga je in 2023 met pensioen? Dan kan je gebruik maken van bovenstaande bestaande keuzes

In 2023 is het door de vertraging in de wetgeving niet mogelijk om een Bedrag ineens te kiezen.

Ga je na 1 januari 2024 met pensioen? Dan kan je misschien ook kiezen voor een Bedrag ineens

Er zijn voorwaarden verbonden aan het opnemen van een Bedrag ineens. Meer informatie vind je op onze vernieuwde pagina’s over het PensioenakkoordOnderaan de pagina bij ‘Wat gaat er veranderen’ lees je wat er tot nu toe bekend is over een Bedrag ineens. Je vindt de informatie onder de kop ‘Vanaf 1 januari 2024: mogelijkheid voor éénmalige uitkering bij pensioneren’. Het is niet zeker dat deze keuzemogelijkheid al aangeboden kan worden op 1 januari 2024. De kans is groot dat de ingangsdatum hiervoor zal worden uitgesteld. 

(*) Na 1 januari 2024 wordt jouw pensioen berekend met nieuwe factoren

Bij de berekeningen om jouw pensioen vast te stellen bij bovenstaande keuzes maken we gebruik van zogenaamde afkoop- en ruilvoeten, ook wel flexfactoren genoemd. Bij het bepalen van deze flexfactoren spelen rente en levensduurverwachtingen een belangrijke rol.

Volgens het bestaande reguliere proces zullen begin 2024 zullen de flexfactoren worden aangepast door onder andere de verandering van de rente. Overweeg je om na januari 2024 met pensioen te gaan en wil je gebruik maken van de keuzes die er zijn? Dan ontvang je bij pensionering mogelijk een lager pensioen dan je op basis van de huidige flexfactoren zou verwachten. Het effect van de nieuwe flexfactoren is op dit moment nog niet duidelijk. Het exacte effect kan pas na september 2023 bepaald worden omdat dan de nieuwe flexfactoren definitief bekend zijn.

Omdat elke flexfactor wordt herzien (bijv. voor vervroegen, uitruil partnerpensioen en AOW inkoop) kan het zijn dat de uiteindelijke pensioenberekening bij het maken van één of meerdere van deze keuzes, meer verandert dan verwacht wordt op basis van de huidige flexfactoren.

De pensioenplanner Op Koers is nog niet aangepast, evenmin als de serviceberekeningen die het klantteam van ExxonMobil OFP voor je maakt.

Overweeg je om na 1 januari 2024 met pensioen te gaan en wil je toch al een beeld krijgen van wat het effect zou kunnen zijn? Hier vind je een eenvoudig rekentool om bij een aantal mogelijke keuzes een idee te krijgen van het mogelijke effect. Let wel, dit zijn slechts indicaties, de nieuwe factoren zijn pas na september bekend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze berekeningen.


Heb je nog vragen?
Neem contact op met ons klantteam. Je kunt mailen of bellen. Wij helpen je graag!