Voordat je met pensioen gaat, kun je een aantal belangrijke keuzes maken. Deze keuzes lichten we op deze pagina toe. Wacht niet te lang met het bedenken van je voorkeuren. We kunnen ons voorstellen dat je met vragen blijft zitten, ook als je de informatie op de website hebt bekeken. Dan kun je ons altijd bellen of mailen of natuurlijk het Pensioen Spreekuur bezoeken. Daarnaast kun je terecht in de pensioenplanner van Op Koers.

Met pensioen gaan

Als je wilt weten of je straks genoeg pensioen krijgt, kun je dat onderzoeken in Op Koers. Deze tool helpt je bij het maken van een inschatting van je totale pensioeninkomen na pensioneren.

Krijg je straks genoeg pensioen?

Als je wilt weten of je straks genoeg pensioen krijgt, kun je dat onderzoeken in Op Koers. Deze tool helpt je bij het maken van een inschatting van je totale pensioeninkomen na pensioneren.Vervolgens koppel je het door jouw benodigde inkomen aan het pensioen (inclusief AOW) dat je naar verwachting straks ontvangt. Daarvoor haal je vanuit Op Koers je pensioen- en AOW-gegevens op uit het Pensioenregister. Je kan hiervoor inloggen met je DigiD. Als blijkt dat je straks te weinig pensioen hebt, geeft Op Koers je ook inzicht hoe je je pensioensituatie kunt verbeteren.

Deeltijdpensioen of deeltijdwerken

Wil je nog niet volledig stoppen met werken? Dan zijn er twee opties. Deeltijdwerken en deeltijdpensioen.

Deeltijdwerken

Minder uren per week werken heeft invloed op je pensioenopbouw. De jaarlijkse pensioenopbouw zal hierdoor lager zijn. De impact hiervan kan je simuleren via Op Koers.

Deeltijdpensioen

Als je kiest voor deeltijdpensioen kies je ook hoeveel pensioen je alvast in wilt laten gaan. Wanneer je voor deeltijdpensioen kiest, moet je minstens 50% blijven werken. Voor het shiftpersoneel geldt een minimum deeltijdpercentage van 80%. Deeltijdpensioen is mogelijk vanaf je 55ste jaar, voorafgaand aan volledige pensionering, voor een periode van maximaal 2 jaar.

Om met deeltijdpensioen te kunnen gaan, heb je schriftelijke toestemming nodig van ExxonMobil. Als je eenmaal voor een bepaalde deeltijdpensioenuitkering heb gekozen, dan kun je die later niet meer veranderen. Stoppen met deeltijdpensioen en overgaan naar een volledig pensioen is wel op ieder moment mogelijk.

Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van deeltijdpensioen in de pensioenplanner
  • Bespreek je wensen ruim van tevoren met je leidinggevende of regel een afspraak voor het maandelijkse Pensioen Spreekuur
  • Neem 6 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van het deeltijdpensioen contact op met je leidinggevende. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie zwart op wit. Als je akkoord gaat, regelen we het deeltijdpensioen.

 

Kies je pensioenleeftijd

In principe gaat je pensioenuitkering in als je 68 jaar wordt. Je hebt echter de keuze om je pensioen eerder in te laten gaan. Je mag op zijn vroegst vanaf je 57ee met pensioen. Op zijn laatst op je 68e. De leeftijd waarop je met pensioen gaat, heeft wel (grote) invloed op de hoogte van je pensioenuitkering. Eerder stoppen met werken betekent immers korter pensioen opbouwen en langer pensioen uitkeren. In de pensioenplanner kun je de gevolgen van je pensioenleeftijdskeuze berekenen.

Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van je pensioen leeftijdskeuze in de pensioenplanner
  • Bespreek je wensen ruim van tevoren met je leidinggevende
  • Stuur 6 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van het pensioen een bericht aan je leidinggevende. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie zwart op wit. Als je akkoord gaat, regelen we het!

 

Partnerpensioen en ouderdomspensioen uitruilen

Naast pensioen voor jezelf (ouderdomspensioen) bouwt iedereen bij Pensioenfonds ExxonMobil OFP ook een nabestaandenpensioen op. Nabestaandenpensioen is de uitkering voor je (eventuele) partner als je overlijdt. Voordat je met pensioen gaat, heb je de keuze om de twee ‘potjes’ ouderdomspensioen en partnerpensioen (gedeeltelijk) voor elkaar in te wisselen. Meer partnerpensioen regelen kan dus. Dat gaat dan wel ten koste van een stukje ouderdomspensioen. Andersom kan ook: minder partnerpensioen en meer pensioen voor jezelf. Bij dat laatste is wel toestemming nodig van je partner. Heb je geen partner bij pensioneren? Dan kun je het nabestaandenpensioen dat je hebt opgebouwd omzetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. In de pensioenplanner kun je de effecten bereken van het uitruilen van ouderdoms- en partnerpensioen.

Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van het uitruilen van ouderdoms- en partnerpensioen in de pensioenplanner. Hou er rekening mee of je partner zelf ook een eigen pensioen heeft opgebouwd. En denk ook aan de gevolgen voor je partner als jij vroegtijdig komt te overlijden.
  • Neem 3 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van je pensioen contact op met het pensioenofnds om je keuzes door te geven. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie zwart op wit. Als je akkoord gaat, regelen we het.

 

Eerst een hoger, daarna een lager pensioen

De laatste keuze die je voor je pensioneren maakt, heeft te maken met de verdeling van je pensioen door de jaren heen. In principe is je pensioenuitkering constant. Elke maand is je pensioenuitkering even hoog. Maar niet voor iedereen is dat ideaal. Wat bijvoorbeeld als je de eerste jaren na pensioneren wilt reizen? Dan heb je wat meer inkomen nodig dan de jaren daarna? Of als je de hypotheek op je huis de eerste jaren nog moet aflossen en daarna niet meer? Voor dat soort gevallen kun je gebruik maken van het ‘hoog-laag-pensioen’. Je kiest dan voor de eerste 5 of 10 jaar na pensioneren een hogere pensioenuitkering. En voor de jaren daarna voor een pensioenuitkering die lager ligt. Er gelden voorwaarden voor de mate waarin de hoge en de lage pensioenuitkering uiteen mogen lopen. Bekijk en bereken de mogelijkheden in de pensioenplanner!


Wat kun je doen?
  • Bereken het effect van het ‘hoog-laag-pensioen’ in de pensioenplanner
  • Neem 3 maanden voor de door jou gewenste ingangsdatum van je pensioen contact met ons op om je keuzes door te geven. Na je verzoek, krijg je van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in de nieuwe situatie zwart op wit. Als je akkoord gaat, regelen we het.