Als je gaat samenwonen en je hebt dat vastgelegd in een notariële acte, moet je even actie ondernemen naar het pensioenfonds. Als je je partner namelijk doorgeeft aan het fonds (met een kopie van jullie akte), krijgt je partner een uitkering in het geval je komt te overlijden. Dat kost niets extra.

Voorwaarden voor nabestaandenpensioen

Als je gaat samenwonen heeft je partner recht op nabestaandenpensioen. Dit zijn de voorwaarden die in je samenlevingscontract moeten zijn opgenomen :

  • dat je tenminste 6 maanden een gemeenschappelijke huishouding voert
  • het contract moet zijn afgesloten voor je pensioendatum
  • regeling van een aantal vermogensrechtelijke zaken

Wat moet je doen?

Meld je partner aan bij Pensioenfonds ExxonMobil OFP en stuur ons een kopie van je samenlevingscontract. Is alles in orde? Dan krijg je van ons een bevestiging.