Als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst wordt verbroken, heeft dat meestal gevolgen voor je pensioen.

De helft van het ouderdomspensioen

Als een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, heeft dat grote gevolgen voor je eigen pensioen. Wettelijk heeft de ex-partner namelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je gedurende de huwelijkse periode hebt opgebouwd. Dit heet verevening en is wettelijk zo geregeld. Als je de verdeling van het pensioen anders wilt regelen, moeten je ex-partner en jij dat laten vastleggen in een notariële akte.

Bijzonder partnerpensioen

Als je uit elkaar gaat, heeft je ex-partner ook recht op het partnerpensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd. Dit bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je ex-partner bij jouw overlijden. Krijg je een nieuwe partner? Dan heeft die recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd vanaf de officiële datum van de beëindiging van de vorige relatie. Als je het anders wilt regelen, moeten je ex-partner en jij dat laten vastleggen in een notariële actie.

Conversie

Met je ex-partner kun je er ook voor kiezen om een deel van zijn of haar pensioenaanspraken samen met het bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. Na conversie heb je qua pensioen niets meer met je ex-partner te maken. Het pensioen wordt uitgekeerd als je ex-partner 68 wordt. Je ex-partner verliest daarmee het recht op een bijzonder partnerpensioen als jij overlijdt. Als je ex-partner eerder overlijdt, krijgt je het verevende deel van het ouderdomspensioen niet meer terug. Bij verevening zonder conversie wel.

Tijdig melden

Als je uit elkaar gaat, volgt automatisch het afsplitsen van het bijzonder partnerpensioen. In de brief die wij dan sturen wijzen wij op wet verevening met betrekking tot het verdelen van het ouderdomspensioen. Om er namelijk voor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen via het fonds ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen 2 jaar Pensioenfonds ExxonMobil OFP op de hoogte stellen van de scheiding. Na 2 jaar is dit niet meer mogelijk. Dan houdt de ex-partner nog wel steeds het recht op de helft van het pensioen, maar moeten je ex-partner en jij de betaling onderling regelen.