De Wet toekomst pensioenen is volop in het nieuws. Door onder meer de dalende rente en de gestegen levensverwachting is het huidige pensioenstelsel onder druk komen te staan. De pensioenregelingen waarin pensioenfondsen een pensioenuitkering konden garanderen zijn duur geworden. Ook is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever en wisselen vaker van baan of gaan ondernemen. Daar is het huidige pensioenstelsel niet op ingericht. Daarnaast stijgt de levensverwachting gestaag. Allemaal aanleidingen om het pensioenstelsel aan te passen.

Waarom nieuwe regels?
Een veranderende omgeving maakte nieuwe pensioenafspraken noodzakelijk. Pensioen is in Nederland goed geregeld. Maar een aantal afspraken leidde in de afgelopen jaren wel steeds vaker tot problemen. Zo konden veel pensioenfondsen de pensioenen niet verhogen of moesten ze zelfs korten. Ook zorgden de veranderingen op de arbeidsmarkt ervoor dat het stelsel niet meer goed aansloot.

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden
Het uitwerken van deze wet kostte meer tijd dan gedacht. Daardoor is deze pas ingegaan op 1 juli 2023. De nieuwe pensioenregeling moet vervolgens uiterlijk 1 januari 2028 zijn ingevoerd. Pensioenfonds ExxonMobil OFP maakt samen met de werknemersvertegenwoordigers afspraken over hoe ze de Wet toekomst pensioenen toepassen.

Wat blijft?

  • Pensioen wordt nog steeds samen geregeld door overheid, werkgever en werknemer. Geld wordt opzij gezet voor pensioen.
  • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
  • Een deel van het pensioen bestaat uit AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert nu niets.
  • Heb je pensioen opgebouwd bij EM OFP, dan blijft deze opbouw in de huidige regeling achter met de huidige afspraken.


Minister Schouten over het nieuwe pensioenstelsel
Bij het AFM Pensioenevent op 1 juni 2023 gaf minister Carola Schouten een boodschap mee aan de pensioensector. Dit deed ze naar aanleiding van de nieuw ingevoerde Wet toekomst pensioenen. ExxonMobil OFP zal haar boodschap ter harte nemen.

Bekijk het interview met de minister