Het nieuwe Pensioenakkoord moet gaan zorgen voor een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel met behoud van het goede van het oude stelsel (solidariteit en het met elkaar delen van risico’s).

Het pensioenakkoord op hoofdlijnen:

  • AOW leeftijd stijgt minder snel
  • Op pensioendatum kunnen gepensioneerden straks maximaal 10% van het door hun opgebouwde pensioen opnemen
  • De pensioenregeling wordt een premieregeling met een fiscaal gemaximeerde pensioenpremie. Dat is een regeling waarbij er geen afspraken worden gemaakt over de uitkering tijdens het pensioen, maar over het geld dat werkgevers en evt. werknemers betalen en daarmee inleggen voor het pensioen.
  • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Hierdoor kan het verwachte pensioen ieder jaar omhoog of omlaag gaan. De pensioenuitkering van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen.

 

Lees hier meer over belangrijke veranderingen