Voor alle vragen over uw pensioenuitkering kunt u bellen met 013 462 2356, of stuur een bericht via het contactformulier.

We maken uw pensioenuitkering maandelijks uiterlijk de 25ste over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

Hierdoor verandert er niets voor uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Uw nieuwe partner krijgt geen recht op partnerpensioen. Dus u hoeft uw partner ook niet bij het pensioenfonds aan te melden. 

Als u binnen Nederland verhuist hoeft u dit niet aan pensioenfonds ExxonMobil OFP door te geven. Dat krijgen wij door via de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP).

Moeten wij een ander correspondentieadres gebruiken? Geef dat dan wel aan ons door.

Gaat u in het buitenland wonen? Of woont u al in het buitenland en verhuist u daar naar een ander adres? Geef ook dan uw nieuwe buitenlandse adres aan ons door.

Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen via het fonds ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen 2 jaar het pensioenfonds ExxonMobil OFP op de hoogte stellen van de scheiding. Om dit te regelen maakt u gebruik van het formulier van de overheid. Na 2 jaar is dit niet meer mogelijk. Dan houdt de ex-partner nog wel steeds het recht op de helft van het pensioen, maar moeten uw ex-partner en u de betaling onderling regelen.

De achterblijvende partner ontvangt (als er sprake is van huwelijk, geregistreerd partnerschap, of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst) een levenslange pensioenuitkering van het pensioenfonds. Deze uitkering is ongeveer 70% van uw pensioenbedrag. Het kan zijn dat u andere keuzes hebt gemaakt toen u met pensioen ging, dan pakt het anders uit. Die keuzes staan onder meer in de toekenningsbrief die u kreeg bij uw pensioneren. 

Uw eventuele kinderen jonger dan 18 jaar krijgen een wezenpensioen. De hoogte van dit wezenpensioen vindt u terug op het UPO. Uw kinderen krijgen tot de leeftijd van 18 jaar een uitkering. Zolang ze naar school gaan of studeren, ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar. 

Als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst wordt verbroken, heeft dat meestal gevolgen voor uw pensioen.

Wettelijk heeft de ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd vanaf de tijd dat u officieel samenleefden.  Andersom geldt natuurlijk ook dat het eventuele ouderdomspensioen dat uw ex-partner in die periode opbouwde voor de helft naar u gaat. Het kan zijn dat u het samen anders hebben geregeld.

Als u uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner ook recht op het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd.

Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan heeft de scheiding geen gevolgen voor uw pensioenuitkering. Ook heeft uw ex-partner dan geen recht op partnerpensioen.

Pensioenfonds ExxonMobil OFP voert de pensioenregeling uit van de werknemers van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V. Deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds ExxonMobil OFP is verplicht voor alle medewerkers vanaf 18 jaar die een arbeidsovereenkomst met één van de bijdragende ondernemingen hebben. 

ExxonMobil OFP is het pensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn (geweest) bij Esso Nederland B.V., ExxonMobil Financial Services B.V. of ExxonMobil Chemical Holland B.V.

ExxonMobil OFP kent een aantal organen: de Raad van Bestuur, de Pensioenraad, de Algemene Vergadering en de beleggingscommissie. Klik hier om onze samenstelling te bekijken.